PAZAR SABAHI – MEHMET ALİ KILIÇBAY*

“…

Alkış, Roma imparatorluk siyasetinin temelidir. İktidarda kalmak için halkın desteğini “satın almak” gerekir. Bunun için enflasyon ve çöküntü pahasına ona yiyecek ve kanlı eğlenceler sunulur. Tıpkı bugün birçok antidemokratik,popülist siyaset uygulamasında olduğu gibi. Örneğin ülkemizde bazı belediye başkanlarının halka bedava yiyecek, kömür vb. dağıtıp bedava sirk (örneğin Ankara sirki), top Ramazan çadırı ve eğlencesi sunmaları, ama yönettikleri kentlerin de kentten başka her şeye benzemesinde olduğu gibi. Bugün birçok soysal bilimci, televizyon, magazin basını, gösteri sporları gibi öğelerin aynen Roma’daki sirk eğlenceleri gibi etki ettiklerini savunmaktadır.

…”


*PAZAR SABAHI, Mehmet Ali KILIÇBAY, İmge Kitabevi, 1. Basım, Ekim-2006, s. 167

Bir cevap yazın